Revitalizace  mariánského poutního místa v Malých Svatoňovicích
Aktuálně : 

Realizace projektu rozvržená do pěti etap probíhá tedy postupně s ohledem na finanční možnosti investora a je závislá na kladném výsledku dalších dotačních žádostí a podpoře sponzorů.  Podrobné informace zde : Opravy

Obec Malé Svatoňovice leží v severovýchodní oblasti Královéhradeckého kraje na území bývalého okresu Trutnov. Počátek obce spadá do  první pol. 18. století  a  souvisí se založením mariánského poutního kostela a lázní v blízkosti pramene na jižním svahu Jestřebích hor. Později, v první pol. 19. století zde sídlilo správní centrum místních černouhelných dolů. Obec je známá především jako rodiště Karla Čapka. Nejvýznamnějšími památkami v Malých Svatoňovicích je poutní areál s kostelem Panny Marie a Muzeum bří Čapků.

Poutní areál tvoří soubor památkově chráněných staveb situovaných severně od Náměstí Karla Čapka. Jedná se o kostel Sedmi radostí Panny Marie, kapli nazývanou Studánka, Lurdskou kapli, kostelnický domek a budovu fary. Mariánský sad, ve kterém se nachází soubor 7  kapliček a křížová cesta s kaplí Božího hrobu však není jako majetek obce zahrnut do tohoto projektu. 

Kulturně - historický význam Malých Svatoňovic Poutní místo je zasvěceno Sedmi radostem Panny Marie, což je zcela ojedinělé v rámci České republiky i střední Evropy. Jedná se o vzácný směr křesťanské mariánské spirituality, Malé Svatoňovice jsou jednou z mála dochovaných památek, připomínajících vliv této spirituality v českých zemích. Zasvěcení poutního místa konvenuje s myšlenkami, které jsou hluboce vnořeny v duchovním prostoru Evropy a na jejichž základě může Evropa zachovat svoji jedinečnou identitu. Malé Svatoňovice lze vzhledem ke spojení významného poutního místa a blízkého rodiště Karla Čapka považovat za unikátní spojení ducha ideálů křesťanství reprezentovaného poutním místem a ducha humanismu jako významných stavebních kamenů evropské identity.

Cíl projektu Cílem projektu je obnova všech památkově chráněných součástí areálu, související budovy fary i přilehlých venkovních prostor pro rozšíření stávajícího využití,  vybudování zázemí pro návštěvníky a zavedení nových způsobů využívání. 

Rozsah stavebních prací a úprav

Kostel, Studánka, Lurdská kaple, kostelnický domek a budova fary:                                            sanace vlhkého zdiva, oprava střešních konstrukcí, výměna krytiny, obnova fasád, repase dveří. restaurování oken a fresek, výmalba interiéru, oprava schodiště. Pro optimální funkci areálu jsou navrženy nové tři doplňkové objekty:  Přístavba k budově fary : technické zázemí, kuchyň, WC pro návštěvníky.  Altán   pro aktivity na prostranství za kostelem. Sklad  pro potřeby nutné pro provoz areálu v blízkosti východní fasády fary.

Plochy v poutním areálu: úprava terénu, zpevnění komunikačních ploch mezi jednotlivými objekty, nové oplocení, kultivace a výsadba zeleně, instalace laviček, odpadkových košů, informační tabule a stojanu na kola.

Využití  objektů

Kostel : bohoslužby , kulturní akce  ( zejména koncerty) a komentované prohlídky     

Studánka, kaple P. Marie Lurdské, kaple sv. Judy:  volné prohlídky

Kostelnický domek: expozice o historii poutního místa ( doplněk k expozici v Muzeu bří Čapků) .

Budova fary : společenská místnost s odpovídacím zázemím ( kuchyň, WC ) pro poutníky.

Prostor před farou a nad kaplí Studánka, altán s lavičkami: zázemí pro skupiny poutníků   a návštěvníků, prostor ke konání kulturních a společenských akcí. 

"Revitalizace poutního místa Malé Svatoňovice" - Animace kulturně-náboženského potenciálu poutního místa a návrhy získání prostředků pro jeho rozvoj, Bakalářská práce, Autor: Jan Staněk, Univerzita Hradec Králové Fakulty informatiky a managementu Katedra rekreologie a cestovního ruchu 

Připravenost projektu

Stavební povolení bylo vydáno 16.2. 2013,Městský úřad ve Rtyni v Podkrkonoší, stavební odbor     č.j. 2012/2207/ Bí – 2013/0109/ .Projekt je připraven k realizaci a k vyhlášení výběrového řízení. 

Náklady na architektonický projekt byly uhrazeny ze sponzorských darů a příspěvku obce Malé Svatoňovice.

Revitalizace poutního místa M. Svatoňovice - prezentace.pdf
Projekt revitalizace MS -vnější strana .pdf
Projekt revitalizace MS - vnitřní strana.pdf