Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice

je samostatnou církevní právnickou osobou zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. V rámci organizační struktury diecéze je začleněna do vikariátu Trutnov. Územně zahrnuje obec Malé Svatoňovice s poutním kostelem P. Marie Sedmiradostné a obec Petrovice s kapličkou Sv. Tří králů

Statutární zástupce a duchovní správce P. Ladislav Hojný - viz. KONTAKTY

--------------------------------------------------------------------------

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře ( děkana, administrátora) podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících. Stanovy pastorační rady farnosti


Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC je pomocný a poradní a orgán faráře ( děkana , administrátora) podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Stanovy ekonomické rady farnosti


Zápisy z jednání ekonomické a pastorační rady

--------------------------------------------------------------------------

Vzdělávání - výuka

Výuka náboženství pro školní děti : čtvrtek - fara v 16:00

--------------------------------------------------------------------------

Společenství

Společenství živého růžence

Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí více více .. Živý růženec v naší farnosti. Odkaz na seznam, který si můžete prohlédnout a stáhnout, jej v dolní části této webové stránky.

Modlitby otců - Společné s farností Úpice.

Kontakt : J. Melichar, tel.: 737807373; jiri.melichar@seznam.cz

Informace : Modlitby otců - webové stránky pro ČR

Modlitby matek - Společné s farností Úpice

Kontakt : Marcela Melicharová,

Informace : Modlitby matek - webové stránky pro ČR