Kontakty

Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice

Schejbalova 100 , 542 34 Malé Svatoňovice


je samostatnou církevní právnickou osobou

zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.

Kraj: Královéhradecký

Diecéze : Hradec Králové Vikariát:Trutnov

IČO: 601 527 70

Bankovní spojení : 3077644/0300

Poutní místo můžete podle svých možností podpořit nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro identifikaci je třeba uvést jméno příjmení a kontakt ) .

Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.

Všem dobrodincům děkujeme a při bohoslužbách v našem poutním kostele jim vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Statutární zástupce a duchovní správce

P. Ladislav Hojný

- farář v M. Svatoňovicích

- administrátor excurrendo ve Rtyni v P.

bydlí v Malých Svatoňovicích :

Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice

Telefon : 723 229 384

E-mail:

Příležitost k osobnímu setkání např. za účelem dojednání křtu, sňatku, pohřbu, případně jiné Duchovní služby :

- v Malých Svatoňovicích : úterý, čtvrtek a neděle po mši sv.

- ve Rtyni : středa, pátek a neděle po mši sv.

Sídlo římskokatolické poutní duchovní správy, "fara" Malé Svatoňovice,postavena v roce 1892 ( datováno pískovcovým erbem nad hlavním vstupem). Jedná se o jeden z posledních dochovaných objektů postavených jako správní budovy panství knížete Schamburka.