Kontakty

Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice

Schejbalova 100 ,  542 34 Malé Svatoňovice 


je samostatnou církevní právnickou osobou

 zřízenou Biskupstvím královéhradeckým. 

Kraj: Královéhradecký 

Diecéze : Hradec Králové      Vikariát:Trutnov   

 IČO: 60152770

Datová schránka :  gk8hukw 

Bankovní spojení : 3077644/0300

Poutní místo můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro identifikaci  je třeba uvést jméno příjmení a kontakt ) .

Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

Všem dobrodincům děkujeme a při bohoslužbách v našem poutním kostele jim vyprošujeme Boží požehnání a ochranu Panny Marie.

Statutární zástupce a duchovní správce 

 P. Ladislav Hojný  

- farář v M. Svatoňovicích

- administrátor excurrendo ve Rtyni v P. 

 bydlí v Malých Svatoňovicích :

Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice 

Telefon :  723 229 384 

E-mail:

 Příležitost k osobnímu setkání  např. za účelem dojednání křtu, sňatku, pohřbu,  případně jiné Duchovní služby :

 - v Malých Svatoňovicích :           úterý, čtvrtek a neděle po mši sv. 

- ve Rtyni :   středa,  pátek a neděle po mši sv. 

Sídlo římskokatolické poutní duchovní správy, "fara" Malé Svatoňovice,postavena v roce 1892 ( datováno pískovcovým erbem nad hlavním vstupem). Jedná se o jeden z posledních dochovaných objektů postavených jako správní budovy panství knížete Schamburka.