Generální oprava farního a poutního kostela Sedmi radostí Panny Marie

Byla naplánována na r. 2020. V důsledku covidové pandemie a redukce dotačních programů byla akce  prozatím odložena. K zahájení generální opravy farního a poutního kostela P. Marie Sedmiradostné v Malých Svatoňovicích došlo až na konci roku 2023. Důkladný průzkum stavby provedený v r. 2018 odhalil statické poruchy konstrukce střechy kostela. Podle odborného posudku Projekčního a průzkumného atelieru Ing. Jana Chaloupského a závazného stanoviska Odboru památkové péče NMÚ, nestačí provést jen esteticky působivý nátěr stávající střešní krytiny, ale v první řadě je bezpodmínečně nutné odstranit vážné poškození a statické poruchy konstrukce střechy a stropu kostela.

Generální oprava kostela bude probíhat postupně po několika etapách:

- odstranění statických poruch střešní konstrukce 

- výměna střešní krytiny a okapového systému 

- oprava vnějšího pláště ( fasády) celé budovy kostela

Opravy budov můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách během bohoislužby, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na uvedený účet ( pro identifikaci je třeba uvést jméno příjmení a kontakt ).  Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  Bankovní spojení : 307 76 44/0300.

Na obnově této 

kulturní památky 

se finančně podílí


 MINISTERSTVO

 KULTURY 

xxxxxxxx

 KRÁLOVÉHRADECKÝ

 KRAJ

xxxxxxxx

 Obec

 Malé Svatoňovice

xxxxxxx

Biskupství

 KRÁLOVÉHRADECKÉ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Opravu kostela

 realizuje


TESAŘSTVÍ

JAN RYDLO 

Šonov 198

549 08 Provodov – Šonov 


👷

TESAŘSTVÍ RYDLO
V 2023 roce se uskutečnila výměna zcela destruovaných prvků střešní konstrukce nad presbytářem kostela. Z půdy bylo vyvezeno velké množství různorodého odpadu, který zde byl ponechán po předchozích opravách a zbytečně zatěžoval klenbu presbytáře i strop nad lodí kostela. Ze stropu byla navíc odstraněna i zcela degradovaná vrstva z nepálených sušených cihel ( tzv. vepřovic), která se podílela na přetížení na stropní konstrukce. Roztříděný a k ekologické likvidaci odevzdaný materiál naplnil téměř čtyři pětitunové kontejnery.  Hodnota prováděných prací byla vyčíslena na  423.898,- Kč. 

Technická dokumentace 

Kostel MS střecha komplet.pdf

Technická dokumentace 

Kostel M Svatoňovice střecha technicka zprava.pdf