Poutní místo : Historie -Kostel -Studánka - Kaple - Mariánský sad - Literatura - Media - Modlitby a písně

Modlitby - Poutní píseň - Poutní pobožnosti

Texty si můžete stáhnout a vytisknout. Odkazy najdete v dolní části této webové stránky.

Poutní píseň malosvatoňovická ( text )

Suchá třešeň v květ se halí - na sedmerých haluzích, -

studánka se pod ní prýští - v sedmi čistých paprscích. -


Refrén:

V Svatoňovic zátiší, - Matka Boží k Ježíši,

- oroduje za lid svůj, - Maria, Maria, - na nás také pamatuj!

S třešně obraz Matky Boží - hlásal její přítomnost, -

ze studánky živým leskem - září její velebnost. - R.

Sedm proudů, zkvetlých větví, - dobrodiní milostná. -

Srdce hádá: tady trůní - Matka Boží radostná. - R.

Oslavujme Matku Boží - v jejích sedmi radostech, -

vyprosí nám na nich účast - zde i věčných ve vlastech. - R.

Zaplesalas, když Tě anděl - nazval plnou milostí, -

teď svým dětem dary nebes - prostředkuješ v hojnosti. - R.

Kdo vypoví u Alžběty - srdce Tvého útěchu? -

S tebou budem Boha chválit - k poslednímu povzdechu. - R.

Nevýslovné je Tvé štěstí - u Děťátka v Betlémě; -

tušíme je, když k nám Ježíš - v Svátosti jde tajemně. - R.

Radostně jsi v oběť dala - s Dítkem Bohu vše, co Tvé; -

s Tebou Kristu, Hospodinu, - zasvěcujem srdce své. - R.

Šťastna jsi, žes našla Syna, - bádáš nad slov tajemstvím, -

uč nás víře v jeho božství, - spojenu být v lásce s ním. - R.

Ježíš si tě s duší, tělem - do nebeské slávy vzal, -

pros, Maria, aby také - věčnou blaženost nám dal. - R.

Na Královnu všeho nebe - povýšil Tě Hospodin, -

veď nás k ctnosti, by nám uvil - věnec slávy Boží Syn. - R.


Pobožnost k Sedmi radostem P. Marie.pdf


Poutní píseň malosvatoňovická

( nápěv - noty )

Píseň malosvatoňovická nápěv noty pro web.pdf

P. František Žák SJ

autor textu malosvatoňovické písně

P. František Žák autor písně.pdf