POUTNÍ MÍSTO

Malé Svatoňovice - mariánské poutní místo a obec s hornickou tradicí leží v severovýchodní oblasti Královéhradeckého kraje na území bývalého okresu Trutnov. Počátek obce spadá do první pol. 18. století a souvisí se založením mariánského poutního kostela a lázní v blízkosti vodního pramene na jižním svahu Jestřebích hor. Malé Svatoňovice jsou místem, kde se narodil český literát světového formátu - Karel Čapek a kam ve svém dětství putovala se svou babičkou i spisovatelka Božena Němcová. Zasvěcení kostela Sedmi radostem Panny Marie je v rámci České republiky i střední Evropy naprosto ojedinělé. Generace našich předků na tomto místě nacházely zdroj čisté radosti, odvahu vzdorovat životním těžkostem a pramen posilující naděje. Zbožný poutník i zvídavý turista se může občerstvit chladivou vodou ze studánky a obdivovat Lurdskou kapli vyzdobenou araukarity. Dříve než se vydá strmou cestu do Mariánského sadu s kapličkami a křížovou cestou, zastaví se v předsíni kostela, aby spatřil soškou Svatoňovické Madony na hlavním oltáři. A dost možná, že si vzpomene na bezděčný povzdech malé Barunky Panklové : „Ach … zde je tak krásně“.