Kontaktní informace :                         Římskokatolická  farnost Malé Svatoňovice
Schejbalova 100 ,  542 34 Malé Svatoňovice
 Římskokatolická farnost
Malé Svatoňovice
je samostatnou církevní právnickou osobou
  zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.
Samostatná farnost od 1.12. 2012
 
Kraj: Královéhradecký
 
Diecéze : Hradec Králové      Vikariát:Trutnov   
 
Datová schránka : gk8hukw

IČO: 601 527 70

Bankovní spojení : 3077644/0300  

Poutní místo můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro identifikaci  je třeba úvést jméno příjmení a kontakt ) .
Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  
Všem dobrodincům děkujeme a při bohoslužbách v našem poutním kostele jim vyprošujeme
 Boží požehnání a ochrannu Panny Marie.
 
 
Budova fary  Malé Svatoňovice. Postavena v roce 1892 ( datováno pískovcovým erbem nad hlavním vstupem). Jedná se o jeden z posledních dochovaných objektů postavených jako správní budovy panství knížete Schamburka.
 
Statutární zástupce a duchovní správce
 
 P. Ladislav Hojný  
 
- farář , duchovní správce poutního kostela
     Panny Marie v M. Svatoňovicích
- administrátor excurrendo ve Rtyni v P. 
 

bydlí  v Malých Svatoňovicích:
   Schejbalova 100, 542 34 Malé Svatoňovice 
      
Telefon :  723 229 384
 
 
           kostelmsvatonovice@gmail.com
 
 
Příležitost k osobnímu setkání  např. za účelem dojednání křtu, sňatku případně jiné Duchovní služby :
 
- v Malých Svatoňovicích :
           úterý, čtvrtek a neděle po mši sv.
 
- ve Rtyni :
         středa,  pátek a neděle po mši sv.