Farnost

Římskokatolická farnost Malé Svatoňovice 
je samostatnou církevní právnickou osobou zřízenou Biskupstvím královéhradeckým.  V rámci organizační struktury diecéze  je začleněna do vikariátu Trutnov.  Územně zahrnuje obec Malé Svatoňovice s poutním kostelem P. Marie Sedmiradostné a obec Petrovice s kapličkou Sv. Tří králů  
Statutární zástupce a duchovní správce  P. Ladislav Hojný  - viz. KONTAKTY

   
Pastorační rada farnosti 
Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře ( děkana, administrátora) podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.  Stanovy pastorační rady farnosti 
  • Jiří  Martinec
  • MUDr. Eva  Vítová
  • Ing. Kateřina Machek  
  • Jiřina  Kábrtová          

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC je pomocný a poradní a orgán faráře ( děkana , administrátora) podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky. Stanovy ekonomické rady farnosti

  • Ing. Petr Kubů
  • Ing. Ludmila  Tyrnerová


 Zápisy z jednání ekonomické a pastorační rady


Vzdělávání - výuka

Výuka náboženství pro školní děti : čtvrtek - fara v 16:00
 

Společenství

Společenství živého růžence
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

Více zde: http://zivy-ruzenec.webnode.cz/zivy-ruzenec/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí. V 17 letech byla oslovena promluvou faráře, poznala marnost svého dosavadního způsobu života a rozhodla se ho změnit. O vánocích složila slib čistoty a postupně objevila smysl svého života v úctě k Nejsvětější svátosti a v nápravě za urážky proti Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Založila společenství 10 lidí s názvem "Ti, kteří dělají nápravu". Společenství získalo misijní rozměr. Podporovalo misie modlitbou i týdenním finančním darem na spolupráci při šíření evangelia. Každý bral na sebe zodpovědnost najít dalších deset lidí, kteří se budou modlit za misie.

Živý růženec tvoří lidé, kteří se společně modlí tuto modlitbu. Vždy 20 lidí se spojuje do jediné růže, která je tvořena z 20ti tajemství (růženec radostný, bolestný, slavný a růženec světla). Členové živého růžence se zavazují denně k modlitbě jednoho předem určeného desátku, který se po měsíci mění. Skupinka živého růžence se tak denně pomodlí celý růženec. Živý růženec je možné modlit se ve farnosti, ve společenství mimo farnost nebo také například s Papežským misijním dílem (viz. www.misijnidila.cz), jehož byla Pauline Jaricot zakladatelkou. Výjimečná zaslíbení nejsou s modlitbou živého růžence spojena, sama o sobě je však velmi jistou cestou přímluvné modlitby.

Více zde: http://zivy-ruzenec.webnode.cz/zivy-ruzenec/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak zachránit duše nevěřících lidí ve svém okolí více více ....  Živý růženec v naší farnosti.  Odkaz na seznam, který si můžete prohlédnout a stáhnout, jej  v dolní části této webové stránky.
 
 Modlitby otců Společné s farností Úpice.
    Kontakt : J. Melichar, tel.: 737807373; jiri.melichar@seznam.cz
 
 
 Modlitby matek  Společné s farností Úpice
    Kontakt : Marcela Melicharová,