Studánka 


 
  
 
 
 
Mezi dvěma výběžky Jestřebích hor, Kyselou horou a Klůčkem, od nepaměti protékal potůček posilovaný pramenem, který vyvěrá ze sedmi sklaních rozsedlin s dobrou vodou, která v zimě nezamrzá. Je totiž mírně radioaktivní a má přibližně stálou teplotu 8 °C. Každých 10 vteřin vydá 2 litry vody.

Věhlas studánky vzrostl po uzdravení uzdravení Davida Dröschela v r. 1715. Majitelka náchodského panství, kněžna Anna M. Viktoria Piccolomini de Arragona nechala v roce 1732 nad studánkou vystavět barokní kapli.

Tato kaple nazývaná "Studánka" se nachází východně od kostela. Centrální osmiboká stavba je na západní straně směrem ke kostelu je otevřena třemi půlkruhově sklenutými arkádami s ozdobnými kovanými mřížemi. Půdorys kaple je zevně osmiboký, uvnitř okrouhlý. Kaple je otevřena třemi oblouky s ozdobnými mřížemi směrem ke kostelu. Fasáda je členěna zdvojenými nárožními pilastry a římsou. Střecha je plechová, přílbová. Na východní straně zevně je ochoz s průchodem k vodnímu prameni, přístupným obdélným portálkem.

Interiér sklenutý kupolí tvoří bazén napájený z východní strany sedmi otvory, žlábky voda stéká do korýtka u zadní zdi, odtud přetéká do nádrže. Samostatné potrubí přivádí vodu přímo ze studánky do průčelí kaple, kde se mohou poutníci napít a nabrat si vodu do přinesených nádob.
Malba v kupoli znázňoňuje holubici - sybol Ducha sv. s kruhovým latinským nápisem : "Spiritus Dei Ferebratur superaquas" ( Gen 1,2 ), na obvodu pak čteme: "QUASI PLATANUS EXALTATA SUM JUXTA AQUAM" ( Sir 24,14 // Nova Vulgata -LIBER ECCLESIASTICUS 24,19 ). Stěna nad korýtkem z roku 1777 byla v roce 1907 pokryta mozaikou Panny Marie dle návrhu bratra Pantaleona Majora, benediktina z Emauz. Práci provedla keramická továrna z Rakovníku. Znázorňuje třešňový strom s plody a na něm svatoňovickou Madonu. 
 
 
 

 


  
 
 
 
 
Ċ
Lad Ho,
3. 11. 2016 0:52
Ċ
Lad Ho,
3. 11. 2016 0:53
Ċ
Lad Ho,
3. 11. 2016 0:53
Ċ
Lad Ho,
3. 11. 2016 0:54
Ċ
Lad Ho,
16. 1. 2017 13:20