Poutní místo : Historie -Kostel -Studánka - Kaple - Mariánský sad -Literatura -Media -Modlitby a písně - Anglicky -Německy -Polsky 


Modlitby - Poutní píseň - Poutní pobožnosti
Texty si můžete stáhnout a vytisknout. Odkazy najdete v dolní části této webové stránky. 

 

Poutní píseň  malosvatoňovická 

 
 
Text:
 
Suchá třešeň v květ se halí - na sedmerých haluzích, -
studánka se pod ní prýští - v sedmi čistých paprscích. -
 
Refrén:
  V Svatoňovic zátiší, - Matka Boží k Ježíši, 
   -  oroduje za lid svůj, - Maria, Maria, - na nás také pamatuj!

 

S třešně obraz Matky Boží - hlásal její přítomnost, -

ze studánky živým leskem - září její velebnost. - R.

 

Sedm proudů, zkvetlých větví, - dobrodiní milostná. -

Srdce hádá: tady trůní - Matka Boží radostná. - R.

  

Oslavujme Matku Boží - v jejích sedmi radostech, -

vyprosí nám na nich účast - zde i věčných ve vlastech. - R.

 

Zaplesalas, když Tě anděl - nazval plnou milostí, -

teď svým dětem dary nebes - prostředkuješ v hojnosti. - R.

 

Kdo vypoví u Alžběty - srdce Tvého útěchu? -

S tebou budem Boha chválit - k poslednímu povzdechu. - R.

 

Nevýslovné je Tvé štěstí - u Děťátka v Betlémě; -

tušíme je, když k nám Ježíš - v Svátosti jde tajemně. - R.

 

Radostně jsi v oběť dala - s Dítkem Bohu vše, co Tvé; -

s Tebou Kristu, Hospodinu, - zasvěcujem srdce své. - R.

 

Šťastna jsi, žes našla Syna, - bádáš nad slov tajemstvím, -

uč nás víře v jeho božství, - spojenu být v lásce s ním. - R.

 

Ježíš si tě s duší, tělem - do nebeské slávy vzal, -

pros, Maria, aby také - věčnou blaženost nám dal. - R.

 

Na Královnu všeho nebe - povýšil Tě Hospodin, -

veď nás k ctnosti, by nám uvil - věnec slávy Boží Syn. - R. 

 

 
 
ĉ
Lad Ho,
17. 5. 2012 3:09
Ċ
Lad Ho,
8. 3. 2011 1:38
ĉ
Lad Ho,
8. 3. 2011 1:33