Poutní místo : Historie -Kostel -Studánka - Kaple - Mariánský sad -Literatura -Media -Modlitby a písně - Anglicky -Německy -Polsky 

Poutní místo Malé Svatoňovice v literatuře

Jaroslav Dvorský

Narodil se v Ústí nad Orlicí. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Hradci Králové, obory český jazyk a výtvarná výchova. Žije v Malých Svatoňovicích a učí na Trutnovsku. Publikoval časopisecky a v Čs. rozhlase. Z díla: Oblékání naděje - blok veršů (1987), Opatrování ohně (1989). Zabývá se také organizováním studentských autorských literárních večerů v trutnovském regionu. Roku 2008 získal Kulturní cenu města Trutnova. Místopředseda Společnosti bratří Čapků Malé Svatoňovice.

Studánce k narozeninám

 

Žlutá loď Panny Marie

na vysoké vlně náměstí

a na literách pověsti

o květech suché třešně

 

Tady u mysu Sedmi radostí

od východu omývá lodní příď

léčivý mariánský pramen

 

Oltářní stěžeň

se pohupuje v rytmu

nedělní úterní a čtvrteční liturgie

a poutníkům z daleka i blízka

kýve na pozdrav

 

Pevně ukotvena na pilotech

svých selských i knížecích počátků

mateřsky neúnavně odkazuje

k laskavým přístavům srdce:

 

k Mariánskému poutnímu sadu

(a v něm ke dvěma příběhům

Sebe Sedmiradostné

a ukřižovaného leč vítězného Syna)

jakož i ke kolébce

našeho světového humanisty

 

Malé Svatoňovice

Sluneční loď Panny Marie Sedmiradostné

nad vysokou vlnou náměstí

Karla Čapka

 

Pod ní u naší studánky

scházíme se se džbánky