Malé Svatoňovice - mariánské poutní místo a obec s hornickou tradicí leží v severovýchodní oblasti Královéhradeckého kraje na území bývalého okresu Trutnov. Počátek obce spadá do první pol. 18. století a souvisí se založením mariánského poutního kostela a lázní v blízkosti vodního pramene na jižním svahu Jestřebích horMalé Svatoňovice jsou místem, kde se narodil český literát světového formátu - Karel Čapek a kam ve svém dětství putovala se svou babičkou i spisovatelka Božena Němcová. Zasvěcení kostela Sedmi radostem Panny Marie je v rámci České republiky i střední Evropy naprosto ojedinělé. Generace našich předků na tomto místě nacházely zdroj čisté radosti, odvahu vzdorovat životním těžkostem a pramen posilující naděje. Zbožný poutník i zvídavý turista se může občerstvit chladivou vodou ze studánky a obdivovat Lurdskou kapli vyzdobenou araukarity. Dříve než se vydá strmou cestu do Mariánského sadu s kapličkami a křížovou cestou, zastaví se v předsíni kostela, aby spatřil soškou Svatoňovické Madony na hlavním oltáři. A dost možná, že si vzpomene na bezděčný povzdech malé Barunky Panklové : „Ach … zde je tak krásně“.


Malé Svatoňovice nacházíme ve všech novodobých průvodcích a příručkách o poutních místech, které vycházejí v posledních letech. Mohlo by to vyvolat i dojem o velmi bohaté a silné religiozitě našich dnů. Proč se nazývají Malé? Pohlédneme-li na mapu, má tato malebná hornická obec na úpatí Jestřebích hor svého souseda, obec Velké Svatoňovice, o kterých však průvodci mlčí. Křesťanství je náboženstvím paradoxu, a tak můžeme tento paradox objevovat i v severovýchodním koutě Čech. .Malé se staly velkými a známými, jak o tom svědčily i domácnosti našich babiček se známými upomínkami na pout z Malých Svatoňovic. Malé se staly velkými, neboť již téměř tři století přicházejí lidé do Svatoňovic, aby zde nalezli radost. Panna Maria Svatoňovická zvaná Sedmiradostná nám říká, že je schopna obdarovat člověka plnou radostí, neboť číslo sedm vyjadřuje plnost. Jaké jsou to radosti, co je to za radost, kterou nám nabízí? Jsou to radosti dívky, ženy, a matky, která se setkala s Bohem a žije svůj život uprostřed lidí na této zemi s jejich starostmi i bolestmi. Skutečná radost, radost ze života, radost žít život lásce, darovat život, být matkou, která žije i z radostí svého dítěte. Radost je silnější než bolest, než starosti a úzkosti, které se ani jí nevyhnou, jak o tom svědčí sedm bolestí Panny Marie. Duch tohoto místa přitahuje poutníky i turisty. vypovídá o tom, že radost může vyrůstat pouze z tichosti srdce. Oslnivý megalomanický průmysl zábavy vyprazdňuje kapsy milionů hledačů radosti, kteří podlehli pokušení, že radost je dítětem zábavy. Začtěte se do řádků Karla Čapka, pohlédněte na obrazy jeho bratra Josefa. Také kněžna Anna Viktorie Piccolomini rozuměla naší zemi, tak jako její vzdálený příbuzný, autor české kroniky, slavný renesanční spisovatel Eneáš Silvio Piccolomini - papež Pius II. Svatoňovská Sedmiradostná Panna Maria patří naší zemi. To jsou kořeny, které můžeme odkrývat, či správněji, z kterých můžeme žít. Přijedete-li do Malých Svatoňovic a setkáte se s ní, bude více radosti v naší zemi ve vašem srdci.

Dominik Duka OP , biskup královéhradecký

Diecézní pouť a Den obce v r. 2007