Opravy
Na této stránce naleznete informace o probíhajících opravách budov.

Opravy budov můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem při pravidelných sbírkách o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro identifikaci je třeba uvést jméno příjmení a kontakt ). Bankovní spojení : 307 76 44/0300. Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 

Revitalizace svatoňovického poutního areálu 


Rekonstrukce  kostelnického domku 2017

V dubnu r. 1997 se stal  kostelnický domek chráněnou kulturní památkou. Pochází totiž z roku 1749 a je dochován v původní konstrukci a způsobu provedení. Jedná se o jeden z nejstarších objektů lidové architektury v obci i v celém podkrkonošském regionu.

V letech 1998 - 2002 proběhly nezbytné opravy. Nevyhovující střešní krytina byla nahrazena šindelem, došlo na výměnu vadného roubení, opravu prasklé klenby, položení nových podlah a pořízení nových oken. 

V r. 2011 byl zpracován projekt kompletní revitalizace poutního místa. Žádost o grant z tzv. Norských fondů EU, podaná v r. 2012, měla zajistit obnovu celého poutního areálu. Vzhledem k negativnímu výsledku, bylo rozhodnuto, že revitalizace bude probíhat po etapách.  

V roce 2016 se podařilo získat z fondu Ministerstva kultury na záchranu objektů lidové architektury grant ve výši 300.000 Kč na obnovu kostelnického domku. Z výběrového řízení vyšla vítězně firma Tesařství - Rydlo z Šonova. Rozsah obnovy byl volen tak, aby si stavba zachovala maximum ze své autentičnosti a původního zpracování. V říjnu byla provedena oprava a nátěr šindelové střešní krytiny. V následujících měsících probíhaly opravy roubených stěn objektu a zcela poškozených stropních konstrukcí. Některé zcela dožilé prvky bylo nutné vyměnit a nahradit replikami. Na uhrazení celkové částky, která činila 375.000 Kč, se podílela i obec Malé Svatoňovice příspěvkem v hodnotě 40.000 Kč. K podílu farnosti ve výši 35.000 Kč je třeba přičíst administrativní výdaje spojené s přípravu dokumentace a žádosti o grant. V roce 2017 by se měla uskutečnit renovace oken, dveří, podlah a omítek. Rozsah oprav  je závislý na výši dotačního příspěvku. V obnoveném kostelnickém domku bude umístěna muzejní  expozice zachycují poutní tradice Malých Svatoňovic.

Fotogalerie: Rekonstrukce kostelnického domkuRekonstrukce fary v Malých Svatoňovicích  2010 - 2013
 

Sídlo poutní duchovní správy, tzv "fara" je budova  z r. 1892. Stavba  trpěla i přes řadu provedených stavebních úprav velkou vlhkostí, která postupně ničila vnitřní vybavení. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. V budově by měl být k dispozici malý byt pro duchovního správce, kancelář a společenský sál.

První etapa. Na konci srpna  r. 2010 byly zahájeny sanační práce spočívající v odstranění prohnilých podlah, "podřezání"  vlhkého zdiva a vložení izolační folie. Potom následovala výměna elektroinstalace, vodovodního potrubí, odpadů a vybudování sociálního zařízení.  První etapa byla dokončena v září 2011.

Fotogalerie : Rekonstrukce fary 1.etapa

Druhá etapa zahrnující chodbu a kancelářské prostory byla zahájena na podzim v r. 2012. Hrubé práce provedla stavební firma. Po vysušení zdiva se jarních měsících r. 2013 pokračovalo výmalbou, položením podlah a osazením nových vstupních dveří. Opravené prostory fary posloužily jako zázemí pro účastníky diecézní pouti v čele s J. Ex. biskupem J. Vokálem. 

 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podlíleli na opravě fary a jsou ochotni i nadále  pomáhat při obnově poutního místa. 
http://www.msvatonovicekostel.cz/revitalizace-poutniho-mista
Projekt revitalizace
 poutního místa
  Malé Svatoňovice