Opravy
Na této stránce naleznete informace o probíhajících opravách budov.

Opravy budov můžete podle svých možností podpořit  nejen anonymním darem připravidelných sbírkách o mši svaté, ale také osobně v hotovosti a nebo  bankovním převodem na výše uvedený účet ( pro identifikaci je třeba úvést jméno příjmení a kontakt ). Bankovní spojení : 307 76 44/0300. Na tyto dary vám vystavíme doklad pro odpočet ze základu daně dle Zákona č. 586/1992 Sb. o daních
z příjmů fyzických a právnických osob, ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 
  

Rekonstrukce fary v Malých Svatoňovicích  2010 - 2013
 

Sídlo poutní duchovní správy, tzv "fara" je budova  z r. 1892. Stavba  trpěla i přes řadu provedených stavebních úprav velkou vlkostí, která postupně ničila vnitřní vybavení. Rekonstrukce je rozdělená do několika etap. V budově by měl být k dispozici malý byt pro duchovního správce, kancelář a společenský sál.

První etapa. Na konci srpna  r. 2010 byly zahájeny sanační práce spočívající v odstranění prohnilých podlah, "podřezání"  vlhkého zdiva a vložení izolační folie. Potom následovala výměna elektroinstalace, vodovodního potrubí, odpadů a vybudování sociálního zařízení.  První etapa byla dokončena v září 2011.

Fotogalerie : Rekonstrukce fary 1.etapa

Druhá etapa zahrnující chodbu a kancelářské prostory byla zahájena na podzim v r. 2012. Hrubé práce provedla stavební firma. Po vysušení zdiva se jarních měsících r. 2013 pokračovalo výmalbou, položením podlah a osazením nových vstupních dveří. Opravené prostory fary posloužily jako zázemí pro účastníky diecézní pouti v čele s J. Ex. biskupem J. Vokálem. 

 
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podlíleli na opravě fary a jsou ochotni i nadále  pomáhat při obnově poutního místa. 
Projekt revitalizace
 poutního místa
  Malé Svatoňovice
 Informace o projektu
 najdete na samostaných 
webových stránkách