Poutní místo Malé Svatoňovice v médiích 300. JUBILEUM POUTNÍHO MÍSTA
    Průběh oslav

Zpravodajství královéhradecké diecéze:
 o historii současnosti a budoucnosti poutního místa 
 Studio Vojtěch 26. 7. 2016 - Martin Weisbauer


Zpravodaj obce M. Svatoňovice
Články v číslech 1/2015 - 6/2016   
Česká televize : 
 

M. Svatoňovice asi od 8 minuty. V pořadu  je  uvedeno chybné datum  uzdravení  Davida Dröschela. 

Ve skutečnosti byl uzdraven 1.listopadu 1715 a nikoliv až 1. prosince 1715, jak se uvádí v pořadu.

( převzato z webových stránek ČT )
 
 
 

  

M. Svatoňovice. Je však chybně  uváděn původ  sošky P. Marie. Nepochází z Vambeřic, ale zhotovil ji chromý  rolník a lidový řezbář Jan Karásek z Odolova.