Mariánský sad
 

 
 
V roce 1891 byl v obci ustaven Spolek pro zvelebení poutního místa v Malých Svatoňovicích. který se zasloužil o zřízení Mariánského sadu, kde je soubor kapliček Sedmi radostí Panny Marie, křížová cesta a Boží hrob.
 
V roce 1892 posvěcen základní kámen a ještě téhož roku v kopci nad kostelem 300 m na sever postaveno sedm zděných kapliček Sedmi radostí Panny Marie. Na klenáku vstupní brány do Mariánského sadu je vytesána malosvatoňovická Madona. Klasicistní výklenkové kaple z roku 1892. Romantická architektura podle návrhu architekta Edmunda Chaury z Červeného Kostelce. Obrazy Sedmi radostí maloval bývalý žák svatoňovické školy akademický malíř Josef Cobl.
 
Zastavení křížové cesty z roku 1893 - v zasklených skříňkách 14 kolorovaných plastik na dřevěných křížích; 14. zastavení se nachází na kříži čelní fasády Božího hrobu. Křížová cesta svým rozmístěním se zde snaží přiblížit cestě Pána Ježíše na Golgotu.
 
Na konci křížové cesty se v letech 1902 - 5 stavěla kaple Božího hrobu a na Květnou neděli 8. dubna 1906 vysvěcena. Uvnitř použito araukaritů. Uprostřed interiéru Boží hrob se sochou mrtvého Krista ( z roku 1906 ) z alabastru zhotovena sochařem Antonínem Suchardou z Nové Paky, umístěna ve skříni ze dvou stran zasklené, na kamenném lůžku z araukaritů, které sahají až ke stropu. Z téhož roku pochází v Božím hrobě kamenný oltář zhotovený z hořického pískovce