Kaple
 
 

 
 

 
 

 
Nad "Studánkou", v těsné blízkosti kostela,se nacházejí dvě kaple.

  


 Kaple sv. Judy Tadeáše před sákristií byla postavena jako obětní v roce 1904.  Dřevěná socha svatého Judy Tadeáše od firmy Břetislav Kafka z Červeného Kostelce je z  r. 1952 .    

 

 

Kaple Panny Marie Lurdské postavena nad Studánkou v roce 1934 jako kaple obětní a teprve v roce 1948 zde zařízena Lurdská jeskyňka s tekoucí vodou. P. Josef Blahník, tehdy kaplan v Červeném Kostelci, sem daroval sochu Panny Marie Lurdské se soškou klečící svaté Bernardetty a P. Jan Nádvorník, zdejší fundatista, dal sem nanosit množství araukaritů (zkamenělého dřeva) ze Altmanu

 


 
Lurdská kaple je přístupná denně  ( přibližně od 8 - do 18 hodin )
od začátku  května do konce října.
 
Kapli sv. Judy si můžete prohlédnout  o nedělích a svátcích.
 

 

Kostelnický domek. Součástí areálu je kostelnický domek (čp. 16) nad Studánkou. Pochází z roku 1749.  Je to nejstarší dochovaný objekt lidové architektury v obci. Dochován v původní konstrukci, tvaru i materiálu. Řadí se k nejstarším v podkrkonošském regionu. Nynější stav je po opravách v letech 1998 - 2002.

 

Objekt je v současné době nepřístupný.