Plánujete navštívit naše poutní místo a chcete být očekáváni ? Věnujte pozornost následujícím informacím.


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 


 

 

 
 

Termín pouti je třeba dojednat s dostatečným předstihem, aby vám rektor poutního kostela, který je vázán povinnostmi duchovního správce farností, mohl být plně k dispozici. Budeme se vám však snažit maximálně vyjít vstříc. Nahlédněte nejdříve do

Kalendáře poutí  a  Kalendáře akcí  a kontaktujte duchovního správce, viz.  Kontakty 

 

Bohoslužba - mše sv. Příjezd je třeba naplánovat tak, aby ( s ohledem na pravidelné farní bohoslužby )  mše sv. začínala nejpozději v 16 hodin. Mši sv. obvykle celebruje kněz, který doprovází vaši výpravu. Doporučuje se, aby si vzal s sebou vlastní albu. Po mši. sv. se zpravila koná uctívání milostné sošky P. Marie Sedmiradostné.

 

Varhaníkům, kteří doprovázejí skupinu poutníků, je k dispozici dvoumanuálový  nástroj  ( 17 rejstříků, traktura manuálů je mechanická, traktura pedálu pneumatická ) z roku 1901. Varhanní doprovod i návod na obsluhu vzduchotechniky varhan je na kůru. Dostatečný počet kancionálů najdete v lavicích. Text malosvatoňovické poutní písně najdete na webové stránce Modlitby a písně. Notový zápis, varhanní doprovod a zvukovou ukázku připravujeme. 

 

Pobožnost k Sedmi radostem P. Marie lze vykonat individuálně i společně. Zpravidla je spojena s výstupem po cestě do Mariánského sadu. Texty ke stažení a tisku najdete na webové stránce Modlitby a písně . Tisk brožury ve větším nákladu se zatím připravuje.


Prohlídka kostela. Kostel je otevřen půl hodiny před začátkem bohoslužeb. Doba bohoslužeb není vhodná  k prohlídce kostela. Větší organizované skupiny si mohou telefonicky domluvit prohlídku kostela předem. Za příznivého počasí je otevřena předsíň s prosklenými dveřmi, odkud je pohodlný výhled do celého prostoru kostela.

 
Pohlednice a obrázky je možné za dobrovolný příspěvek zakoupit v kostele.

 

Kniha poutníků se nachází v kostele. Můžete do ní zapsat své dojmy a vzkazy.

 

Informace o historii poutního místa jsou na vývěsce u hlavních dveří kostela. Podrobný výklad pro předem ohlášené skupiny poskytne duchovní správce. Do budoucna se připravuje vydání informační brožury.   

 

Prohlídka kaplí a Studánky. Kaple nazývaná Studánka je přístupná po celý rok. Samostatné potrubí přivádí vodu ze studánky do průčelí kaple, kde si ji můžete nabírat do vlastních nádob. Lurdská kaple je přístupná denně ( přibližně od 8 - do 18 hodin ) od začátku  května do konce října. Kapli sv. Judy si můžete prohlédnout v letním období o nedělích a svátcích.

 

Prohlídka Mariánského sadu, křížové cesty a Božího hrobu je vzhledem k poloze na svahu  pro obtížně se pohybující osoby poněkud náročnější, ale většina poutníků ji zvládne. Mariánský sad je volně přístupný během celého roku.

 

Muzeum bratří Čapků se nachází v naproti kostelu v dolní části náměstí. Aktuální informace najdete na webových stránkách  Muzea Malé Svatoňovice  .


Parkování : autobusy i osobní automobily mohou parkovat na náměstí u kostela. 

Veřejné WC se nachází na dolním konci náměstí, vlevo za průjezdem budovy muzea


Občerstvení pro unavené, žíznící a hladovějící poutníky :

 

    CUKRÁRNA ( u železničního přejezdu, naproti budově obecního úřadu )

 

    Kavárna  DÁŠENKA ( u kostela )

 

    Restaurace SALAMANDR ( za průchodem v dolním konci náměstí )

 

    POTRAVINY u Machů  ( v zatáčce pod náměstím )


Další informace jsou na webových stránkách obce Malé Svatoňovice :

Obec Malé Svatoňovice - Informace pro turisty Ubytování 
pro poutníky, kteří se chtějí
v blízkosti poutního místa zdržet delší dobu.
Možnost noclehu v soukromí pro 4 - 5 osob
 ve vzdálenosti cca 5 km. 

Kontakt: 733 741 241 blueberry@tiscali.cz
http://www.vejminek.cz/

Tel: 604 181 981 info@vejminek.cz