Pastorační rada farnosti 
Pastorační rada je poradním a pracovním orgánem faráře ( děkana, administrátora) podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva. Spolupracuje s farářem při vytváření farní obce tak, aby byla živým společenstvím věřících.  
  • Jiří  Martinec
  • MUDr. Eva  Vítová
  • Ing. Kateřina Machek  
  • Jiřina  Kábrtová

Ekonomická rada farnosti

Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC je pomocný a poradní a orgán faráře ( děkana , administrátora) podle kán. 517 § 1 Kodexu kanonického práva, který pomáhá faráři ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře. Při správě majetku dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a státních předpisů České republiky.


  • Ing. Petr Kubů
  • Ing. Ludmila  Tyrnerová