19.11.

ne

33. neděle

v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P.

za Adolfa Heinzela, Marii Čudovou

    a Vlastimila Pella

10:30

 M. Svatoňovice

za zemřelou dceru, za  Boží požehnání

    a ochranu P. Marie pro její děti

20.11.

po

sv. Felix

z Valois

 

 

 

21.11.

út

Zasvěcení

 P. Marie

v Jeruzalémě

18:00

 M. Svatoňovice

za dobrý úmysl

22.11.

ST

sv. Cecílie

18:00

 Rtyně v P.  

za farníky

23.11.

čt

sv. Klement I.

patron  diecéze královéhradecké

18:00

 M. Svatoňovice

za Jaroslavu a Mirka a jejich rodinu

24.10.

sv. Ondřej

 Dung-Lac

18:00

 Rtyně v P.

za Oldřicha Čejchana

25.11.

so

sv. Kateřina

 

 

 

18:00

 Bohdašín

 

26.11.

ne

 

Slavnost

Ježíše Krista Krále

 

8:30

 Rtyně v P.

za zdraví vnoučat a celé rodiny Kultovy

10:30

 M. Svatoňovice

za Terezu a její rodinu

Příští neděli na konci mše sv. :  zasvěcení Božskému Srdci Páně a svátostné požehnání

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv.- úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv.: úterý a čtvrtek,  

Rtyně : před mší sv.-  pátek, neděle / po mši sv. -  středa a pátek

Výuka náboženství : ve středu -  Rtyně ve škole 13.00 a v 13:45 ,  M. Svatoňovice - 16.45                    

Vyšlo nové číslo diecézního časopisu ADALBERT

M. Svatoňovice - probíhá rekonstrukce schodiště na kůr.

V sakristii jsou ještě stolní diecézní kalendáře na r. 2018

Představení nové knihy Ph.D. Jana Kafky - pojednává o situaci církve v našem kraji v době komunismu. - čt .30 listopadu - knihovna Č. Kostelec - plakát je na vývěsce

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze


350 let od narození kněžny
rozené Kolowrat -Liebstenské

Zemřel P. Václav Hušek

V Malých Svatoňovicích a ve Rtyni v Podkrkonoší působil od 1. 4. 1989 do 1. 8. 1991. Zemřel v den Slavnosti vzkříšení Páně 16.4. 2017. Pohřeb se konal v pátek 21. dubna 2017  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.  Více ... 
Ċ
Lad Ho,
9. 7. 2017 11:47
Ċ
Lad Ho,
3. 5. 2017 13:25
Ċ
Lad Ho,
17. 4. 2017 15:42