Vážení návštěvníci v následujících týdnech bude probíhat aktualizace webových stránek a přechod  na novou grafickou podobu.
Děkujeme za pochopení. 

Církevní opatření diecézního biskupa             
Diecézní biskup uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, 
    b) jsou v povinné karanténě 
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných sdělovacími prostředky:
   TV NOE : ( televize - satelit - INTERNET )
   Radio Proglas : ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
   Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře                                                                    (" ŽIVÉ  VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
  Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

 

ne

11.4.

2. neděle velikonoční

Neděle Božího milosrdenství

 

8:30

 Rtyně v P.

 

 

Pro účast na každé

 bohoslužbě

 je nutné se předem zaregistrovat

u duchovního správce farnosti na telefonním čísle

723 229 384

( volejte večer )

 nebo SMS zpráva

________________________________-_________

 

Účast konkrétních osob

se bude kontrolovat

podle seznamu

při vstupu do kostela.

_____________________________--

 

Pro bohoslužby

až do odvolání

 platí pravidla :

·     respirátory  a rozestupy,

·     obsazenost kostela 10%

·     desinfekce rukou

   a omezení zpěvu

10:30

 M. Svatoňovice

 

 

 

 

PO

 

12.4.

Pondělí

po 2. neděli velikonoční


 

ÚT

13.4.

Úterý

po 2. neděli velikonoční

18:00

 M. Svatoňovice

 

ST

14.4.

Středa

po 2. neděli velikonoční

18:00

 Rtyně v P.

 

čt

15.4.

Čtvrtek

 po 2. neděli velikonoční

18:00

 M. Svatoňovice

 

16.4.

Pátek

po 2. neděli velikonoční

18:00

 Rtyně v P.

 

so

17.4

Sobota

po 2. neděli velikonoční

18:00

 Rtyně v P.

 

ne

18.4.

3. neděle velikonoční

 

8:30

 Rtyně v P.

10:30

 M. Svatoňovice

 

 

 

 

Svátost smíření - sv. zpověď - v případě, že potřebujete přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpovědi) domluvte se telefonicky předem na vhodné době, při zpovídání se dává přednost otevřenému prostoru kostela nebo sakristie.

Sčítání lidu - výzva biskupů

Úmysly mší sv. v dalším čtvrtletí - v sakristii

Sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.

Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.

Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buď Církev římskokatolická nebo Církev řeckokatolická podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

                        Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska

Dokumenty 

Doporučené odkazy


 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze