Aktuální oznámení na konci bohoslužeb

 

 

19.8.

ne

20. neděle

 v mezidobí

 

Poutní neděle

Malé Svatoňovice

8:30

 M. Svatoňovice

za Jiřího Junka, Jaroslava Prokopa

  a Miroslava Dvořáčka

10:30

 M. Svatoňovice

za poutníky a jejich úmysly

    celebruje  ThLic. Vojtěch Brož, Th.D.  spirituál

     Biskupského  gymnázia v Hradci Králové

14:00

 M. Svatoňovice

za poutníky z Velkých  Svatoňovic

          celebruje  P ThDr. Andrzej Götz

19:00

 Rtyně v P. 

Výjimečně večer !   za farníky

20.8.

po

sv. Bernard

 

 

 

21.8.

út

sv. Pius X.

 

 

 

22.8.

st

Panna Maria Královna

 

 

 

23.8.

čt

sv. Růžena

 z Limy

18:00

M. Svatoňovice

za dobrodince

24.8.

sv. Bartoloměj

apoštol

18:00

 Rtyně v P.

na poděkování za všechna dobrodiní

  a za další Boží ochranu

25.8.

 

so

sv. Ludvík

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

26.8.

ne

21. neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za rodiče Součkovy a syna Miroslava

10:30

 M. Svatoňovice

za dobrý úmysl

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

         M. Svatoňovice : před mší sv.: čtvrtek, neděle //   po mši sv. :  čtvrtek

         Rtyně : před mší sv.:  pátek, neděle // po mši sv.:  pátek

 

M. Svatoňovice :

 

-  děkujeme výzdobu a úklid kostela

- poděkování chrámovému sboru  a za varhanní doprovod

- podmínky pro získání plnomocných odpustků ( informace na vývěsce) 

- nový  stolek pro sošku P. Marie, symbolika 7 pramenů a třešňových květů,

                   dílo p. Kamila Regnera  z Č. K.

- nové letáčky o poutním místě -  dobrovolný příspěvek

- probíhá generální oprava varhan

- sbírky jsou na nové ozvučení kostela

Parte zesnulého P. Mariana Lewického je na vývěsce.

Vyšla kniha o životě P. Vladimíra Matějky, dotovaná cena  100,- Kč

Petice na podporu manželství je na stolku v kostele, kde ji můžete podepsat

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze