Církevní opatření diecézního biskupa             
Diecézní biskup uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění, 
    b) jsou v povinné karanténě 
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých), 
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných sdělovacími prostředky:
   TV NOE - ( televize - satelit - INTERNET )                           Radio Proglas - ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
   Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře                                                                    (" ŽIVÉ  VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
   Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

Podle vládního nařízení od neděle 27.prosince platí 5. stupeň PES - Protiepidemického systému, který výrazně omezuje počet osob přítomných na bohoslužbách (10% z počtu pevných míst s ohledem na rozestupy a velikost kostela).  Pro účast na každé mši. sv. je nezbytně nutné se předem zaregistrovat u duchovního správce farnosti na telefonním čísle  723 229 384 ; volejte nejlépe večer po 20 hodině nebo pošlete zprávu SMS .Účast konkrétních osob se bude kontrolovat podle seznamu při vstupu do kostela.

Svátost smíření - sv. zpověď - v případě, že potřebujete přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpovědi) domluvte se telefonicky předem na vhodné době, aby se u zpovědnice netvořily fronty


   

 

24.1.

ne

3. neděle

 v mezidobí

 

8:30

Rtyně v P.

- za rodinu Kuldovu

k účasti je nutná předchozí registrace

10:30

M. Svatoňovice

 - za rodinu Přibylovu a Radovu

k účasti je nutná předchozí registrace

Podávání Eucharistie - sv. přijímání : Rtyně 16.00

Podávání Eucharistie - sv. přijímání : M. Svatoňovice 18.00

25.1

PO

Obrácení

 sv. Pavla

 

 

26.1

ÚT

Sv. Timoteje

 a Tita

18:00

 M. Svatoňovice

k účasti je nutná předchozí registrace

27.1

ST

Středa 3. týdne

 v mezidobí

18:00

Rtyně v P.

k účasti je nutná předchozí registrace

28.1

čt

Sv. Tomáše Akvinského

18:00

 M. Svatoňovice

za Evu Pavlovou a Dagmar Hákovu

k účasti je nutná předchozí registrace

29.1

Pátek 3. týdne

v mezidobí

18:00

Rtyně v P.

na poděkování za 60 let života

k účasti je nutná předchozí registrace

30.1

so

Sobota 3. týdne

 v mezidobí

 

 

 

18:00

Rtyně v P.

k účasti je nutná předchozí registrace

25.1

ne

3. neděle

 v mezidobí

 

8:30

Rtyně v P.

 

k účasti je nutná předchozí registrace

10:30

M. Svatoňovice

 

k účasti je nutná předchozí registrace

Podávání Eucharistie - sv. přijímání : Rtyně 16.00

Podávání Eucharistie - sv. přijímání : M. Svatoňovice 18.00

Pro účast na každé mši. sv. je nezbytně nutné se předem zaregistrovat

 u duchovního správce farnosti na telefonním čísle  723 229 384            (volejte nejlépe večer po 20 hodině nebo pošlete zprávu SMS. Podle vládního nařízení stále platí 5. stupeň PES - Protiepidemického systému, který výrazně omezuje počet osob přítomných na bohoslužbách (10% z počtu pevných míst s ohledem na rozestupy a velikost kostela).

Svátost smíření - sv. zpověď - v případě, že potřebujete přistoupit ke svátosti smíření (sv. zpovědi) domluvte se telefonicky předem na vhodné době, aby se u zpovědnice netvořily fronty. 

Svěcená voda a křída ze Slavnosti Zjevení Páně  je k dispozici v kostele

ADALBERT - nové číslo časopisu je v sakristii

Letošní Tříkrálová sbírka bude probíhat jiným způsobem. Koledníci nebudou navštěvovat domácnosti. Informace jsou na internetu: https://www.trikralovasbirka.czVýnos kasiček : M. Svatoňovice : 16 653 Kč  

Dokumenty 

Doporučené odkazy


 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze