Aktuální oznámení na konci bohoslužeb 

 

12.1.

ne

Křtu Páně

 

8:30

 Rtyně v P. 

za živé i  zemřelé členy rodiny

 Turkovy a Kuldovy

10:30

 M. Svatoňovice

za Karla Čapka, jeho rodiče

   a sourozence

13.1.

PO

Pondělí 1. týdne

v mezidobí

 

 

 

14.1.

ÚT

Úterý 1. týdne

 v mezidobí

18:00

M. Svatoňovice

  za farníky

15.1.

ST

Středa 1. týdne

 v mezidobí

18:00

 Rtyně v P.

za manžele Vajchrovi a Tobolovy

16.1.

čt

Čtvrtek 1. týdne

 v mezidobí

18:00

M. Svatoňovice

za Marcelu a její rodinu

17.1.

sv.Antonína

18:00

 Rtyně v P.

za Jaroslavu a Josefa Pavlovy

18. 1.

so

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

 

 

 

18:00

 Bohdašín

 

19.1.

ne

2. neděle

v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za zemřelého Pavla a celou rodinu

10:30

 M. Svatoňovice

za Jaroslava Hanla

     a rodiče z obojí strany

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv.: úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv.: úterý , čtvrtek

Rtyně : před mší sv.: středa, pátek ,neděle / po mši sv.  středa, pátek

Úmysly mší sv. na první čtvrtletí roku si můžete zapsat v sakristii

Nové číslo časopisu ADALBERT ( potvrzení o odběru v r. 2020)

Tříkrálová sbírka 2020: Malé Svatoňovice: 58.423,- Kč                                                                  Rtyně : sčítání proběhne až v pondělí                                                                                           Velké, poděkování vedoucím skupinek, koledníkům organizátorům a dobrodincům.

 

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze