Aktualizace:  31.5. 2020 -  Postupné obnovení bohoslužeb

Pro všechny věřící, kteří se nemohou zúčastnit nedělní bohoslužby kvůli omezenému počtu účastníků stále platí dispens diecézního biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním, nebo sledováním bohoslužeb

TV NOE ( televize - satelit - INTERNET ) Radio Proglas ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) ,
Katedrála H. Králové : INTERNET - ZDE ,  Farnost Č. Kostelec : ZDE (červená záložka vpravo nahoře " ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ" )
Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE


Podle vládního nařízení je určený počet osob na každé bohoslužbě daný zachováním rozestupů 2 metry na každou stranu. 
 Při dodržení předepsaných rozestupů 2 metry je kapacita našich malých kostelů v M. Svatoňovicích a ve Rtyni v P. 
 pouze do 50 osob na jedné mši sv. !
Pro účast na mši svaté v sobotu večer a na každé mši svaté
v neděli  je stále nutné se předem zaregistrovat u duchovního správce farnosti na telefonním čísle 723 229 384
 volejte večer po 20 hodině, v pondělí  po 21 hodině večerní ) 

30.5.

so

sv. Zdislavy

 

Mše sv . v Bohdašíně až do odvolání nebude

18:00

 Rtyně v P.  nutná rezervace

za Jana Škodu a manželku

31.5.

ne

 

 

 

Slavnost

SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

8:30

 Rtyně v P.  nutná rezervace

za rodiče Hanušovi a Hepnarovi

10:30

 M. Svatoňovice nutná rezervace

za kmotřence:  Šimona, Lucii a Terezu

18:00

 M. Svatoňovice nutná rezervace

za farníky

1.6.

PO

Panny Marie, Matky církve

 

 

 

1.6.

ÚT

Úterý 9. týdne

 v mezidobí

18:00

M. Svatoňovice

za Marii Hejnovou a celý rod

3.6.

ST

sv. Karla Lwangy

a druhů

18:00

 Rtyně v P.

za duše v očistci

4.6.

čt

Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18:00

M. Svatoňovice

za milost narození zdravého dítěte

5.6.

sv. Bonifáce

 

PRVNÍ PÁTEK

18:00

 Rtyně v P.

za Marii Ficencovou, manžela, děti a vnuky

6.6.

so

sv. Norbert

 

MARIÁNSKÁ

SOBOTA

8:30

M. Svatoňovice

 

 

 Mše sv . v

Bohdašíně až do odvolání nebude

18:00

Rtyně v P.  

nutná rezervace

za Otu Kaválka ( z Bohadšína

7.6.

ne

Slavnost

 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8:30

 Rtyně v P.  

nutná rezervace

za Janu a Antonína Formanovi a celý rod Formanů

10:30

 M. Svatoňovice nutná rezervace

za šťastné a úspěšné ukončení

 studia dcer

18:00

 M. Svatoňovice nutná rezervace

za farníky

Dnes sbírka na diecézi

Časopis ADALBERT - nové číslo v sakristii

Úmysly na mše sv. jsou až do konce června obsazené.

Svátost smíření - sv. zpověď : mimo zpovědnici po mši sv. v kostele

Svátosti pro věřící, kteří se nemohou zúčastnit nedělní bohoslužby kvůli omezenému počtu účastníků

Svátost smíření - sv. zpověď : po osobní domluvě s knězem ( telefon, SMS, email) ; v kostele ( nikoliv v uzavřené  zpovědnici) za dodržení všech přísných hygienických opatření ( rouška  je povinná ). 

Svaté přijímání mimo bohoslužby: individuálně v kostele po osobní domluvě s knězem  ( telefon, SMS, email), za obvyklých podmínek při dodržení všech přísných hygienických opatření.

Svátost nemocných : po osobní domluvě s knězem ( telefon, SMS, email) v případě vážného zhoršení  zdravotního stavu a ohrožení života při dodržení všech přísných hygienických opatření. Dokumenty 
Doporučené odkazy