Aktuální oznámení na konci bohoslužeb 


  

18.8.

ne

20. neděle

 v mezidobí

 

Poutní neděle

Malé

Svatoňovice

 

8:30

 M. Svatoňovice

za Jiřího Junka, Jaroslava Prokopa

  a Miroslava Dvořáčka

10:30

 M. Svatoňovice

za poutníky a jejich úmysly

14:00

 M. Svatoňovice

za poutníky z Velkých  Svatoňovic   

19:00

 Rtyně v P. 

Výjimečně večer ! 

     za rodiče Coblovy  a Hanu

19.8.

PO

sv. Jan Eudes

 

 

 

20.8.

út

sv. Bernard

 

 

 

21.8.

st

sv. Pius X.

 

 

 

22.8.

čt

Panna Maria

Královna

18:00

M. Svatoňovice

za život a víru našich dětí, vnoučat, kmotřenců a duše v očistci

23.8.

sv. Růžena

 z Limy

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

24.8.

so

sv. Bartoloměj

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

25.8.

ne

21. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Henčlovu, Semerákovu

  a Laštovičkovu

10:30

 M. Svatoňovice

za Ladislava Petříka

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. čtvrtek, neděle /  po mši sv. čtvrtek,

Rtyně : před mší sv. pátek, neděle / po mši sv. pátek

 

Rtyně : V sakristii si vyzvedněte časopis ADALBERT

 

Malé Svatoňovice :

- poděkování za výzdobu kostela, za přípravu a hudební i liturgický doprovod bohoslužeb

- poutní sbírka na pořízení nového rozhlasu

- podmínky pro získání plnomocných odpustků během pouti  -     informace na vývěsce 

 

K letošnímu výročí svatořečení Anežky Přemyslovny bude vydána pamětní medaile. Doporučená cena byla stanovena do 200 Kč.

Zájemci o tuto medaili přispějí na pořízení sochy, která bude darem pro papeže Františka.

Každý, kdo si pořídí medaili, zanechá otisk svého prstu na zvláštním papírovém archu, který

         se stane součástí ručně vázané  knihy věnované sv. Otci.

Zájemci o medaili a dárci, až se napíší do objednávky.

Informace : https://www.anezka2019.cz/

   

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze