24.9.

ne

25. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P.

za Václava a Ludmilu Machovy

   a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

na dobrý úmysl a duše v očistci

25.9.

po

sv. Kleofáš

 

 

 

26.9.

út

sv. Kosma

 a Damián

18:00

 M. Svatoňovice

za sestru, bratra a rodiče z obojí strany

27.9..

ST

sv. Vincenc

 z Paula

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

28.9.

čt

Slavnost

sv. Václava

8:30

 Rtyně v P.

za Ladislava Procházku

18:00

 M. Svatoňovice

na poděkování za dar zdraví

29.9.

sv. archandělů Michaela,

 Gabriela a Rafaela

18:00

 Rtyně v P.

za dobrý úmysl

30.9.

so

sv. Jeroným

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

1.10.

ne

26. neděle

 v mezidobí

 

8:30

 Rtyně v P.

za Jurije Žuljabina a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za rodiče Vaňkovi

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv., úterý a  neděle, po mši sv.: čtvrtek

Rtyně : před mší sv. středa, pátek, neděle / po mši sv. středa a pátek

 

Přehled všech letošních sbírek na zvláštní účely je na webu farnosti a na vývěsce v kostele. Je tam i  sbírka na církevní školy z minulé neděle.

 

Intence na poslední čtvrtletí v tomto roce je možné zapisovat v sakristii.

 

Výuka náboženství - přihlášky na výuku náboženství jsou v sakristii, a vyplní jenom rodiče dětí, které                 nastoupily do 1. třídy,  ostatní děti které chodily v minulém roce nemusí podávat nemusí.

 

Jubileum Fatimy  - program oslav je na plakátu na vývěsce                                                                                  - ve středu 4. října je mše sv. v 17 hodin v katedrále v Hradci Králové

 

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze


350 let od narození kněžny
rozené Kolowrat -Liebstenské

Zemřel P. Václav Hušek

V Malých Svatoňovicích a ve Rtyni v Podkrkonoší působil od 1. 4. 1989 do 1. 8. 1991. Zemřel v den Slavnosti vzkříšení Páně 16.4. 2017. Pohřeb se konal v pátek 21. dubna 2017  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.  Více ... 
Ċ
Lad Ho,
9. 7. 2017 11:47
Ċ
Lad Ho,
3. 5. 2017 13:25
Ċ
Lad Ho,
17. 4. 2017 15:42