Aktuální oznámení na konci bohoslužeb 

  

20.10.

ne

28. neděle

 v mezidobí

Den modliteb

 za misie

8:30

 Rtyně v P. 

na poděkování za 25 let manželství

10:30

 M. Svatoňovice

na poděkování za 90 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu P. Marie

21.10.

PO

bl. Karla Rakouského

 

 

 

22.10.

út

sv. Jana Pavla II.

18:00

M. Svatoňovice

za maminku - za jejích devět dětí

      a za  jejich rodiny

23.10.

st

sv. Jan Kapistránský

18:00

 Rtyně v P.

za farníky

24.10.

čt

sv. Antonín

 Maria Klaret

18:00

M. Svatoňovice

za život a víru našich dětí

25.10.

sv. Kryšpín

18:00

Rtyně v P.     

za Anežku Bednářovou, děti a vnuky

26.10.

so

sv. Rustik

 

 

 

18:00

 Bohdašín

 slavnost výročí posvěcení kostela

>>>>     Začíná zimní čas !    <<<<

27.10.

ne

 30. neděle v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za Františka Kmentu a sourozence

10:30

 M. Svatoňovice

za Jaroslava Hanla a oboje rodiče

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. úterý, čtvrtek, neděle /  po mši sv. úterý a  čtvrtek

Rtyně : před mší sv.středa, pátek, neděle / po mši sv. středa, pátek

 

Misijní neděle : Sbírka na misie -  Rtyně: misijní jarmark

Výuka náboženství :

-  Rtyně : středa od 13.10 1- 4 tř. , 13.40 - starší děti

-  M. Svatoňovice - středa od 16 hodin

Rtyně : Časopis ADALBERT v sakristii

Rtyně : Úmysly na mše sv. v posledním čtvrtletí - zápis v sakristii

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze