USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY  -  aktualizovaná opatření platná od 22. 10.
-  vláda zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky
        na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti.
- výjimka : účast na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob a návštěva hřbitova
- bohoslužby nejsou přístupné pro veřejnost 


O DALŠÍCH AKTUALITÁCH VÁS BUDEME INFORMOVAT. 


Církevní opatření diecézního biskupa
Diecézní biskup 
uděluje pro věřící na území Královéhradecké diecéze dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů: 
    a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,
    b) jsou v povinné karanténě
    c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),
    d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.
Dispensované osoby mají podle možností věnovat čas modlitbě, četbě Písma svatého a nebo se zúčastnit bohoslužeb vysílaných  sdělovacími prostředky:
   TV NOE - ( televize - satelit - INTERNET )
   Radio Proglas - ( rozhlasové vysílání - satelit - INTERNET ) 
   Farní kostel v Červeném Kostelci : INTERNETOVÉ STRÁNKY FARNOSTI - ZDE (červená záložka vpravo nahoře " ŽIVÉ             VYSÍLÁNÍ" ) - informace o bohoslužbách jsou v ohláškách farnosti  Č. Kostelec
   Přehled všech přímých přenosů bohoslužeb na internetu: ODKAZ NA INTERNET ZDE  

   

 

25.10

ne

30. neděle

v mezidobí

 

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

 

 

 

26.10

PO

Pondělí 30. týdne

 v mezidobí

 

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

27.10

ÚT

Úterý 30. týdne v mezidobí

 

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících.

28.10

ST

sv. Šimona

 a Judy

 

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

29.10.

čt

Čtvrtek 30. týdne

 v mezidobí

 

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

30.10.

Pátek 30. týdne v mezidobí  Výročí posvěcení katedrály

 

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

31.10.

so

Sobota 30. týdne

 v mezidobí

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

1.11.

ne

VŠECH SVATÝCH

 

Bohoslužby bez přítomnosti věřících

Svátost smíření - sv. zpověď : po osobní domluvě s knězem ( telefon, SMS: 723 229 384,  email) 

Svátost nemocných : po osobní domluvě s knězem ( telefon, SMS : 723 229 384,  email ) v případě vážného zhoršení  zdravotního stavu a ohrožení života 

Dokumenty 

Doporučené odkazy


 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze