Aktuální oznámení na konci bohoslužeb

 

16.12.

ne

3. neděle adventní

8:30

 Rtyně v P. 

za rodinu Šrejberovu, Nyčovu a Reichlovu

10:30

 M. Svatoňovice

za Jaroslava Hanla

17.12.

po

sv. Lazar

 

 

 

18.12.

út

sv. Rufus

a Zosim

18:00

M. Svatoňovice

za farníky

19.12.

st

bl. Urban

18:00

 Rtyně v P.

za dobrý úmysl

20.12.

čt

sv. Dominik Siloský

18:00

M. Svatoňovice

za rodinu Lančovu s Sobotkovu

21.12.

sv. Petr Kanisius

18:00

 Rtyně v P.

za rodinu Kříšťákovu, Semerákovu

    a Rozkotovu

22.12.

so

sv. Lazar

 

 

 

18:00

 Bohdašín 

 

23.12.

ne

4. neděle adventní

8:30

 Rtyně v P. 

za Miloslav a Hejnu, manželku, rodiče

 a sestru Petru

10:30

 M. Svatoňovice

za živé zemřelé dobrodince poutního místa

  s připomínkou výročí úmrtí zakladatelky

  kněžny Anny Piccolomini,

  rozené hraběnky z Kolowrat

Svátost smíření - sv. zpověď :

         M. Svatoňovice : před mší sv.: úterý,  čtvrtek,  neděle //  po mši sv. : úterý, čtvrtek,

         Rtyně : před mší sv.:  středa, pátek, neděle // po mši sv.:  středa, pátek

Vyšlo nové číslo časopisu Adalbert - vyzvedněte si jej v sakristii a potvrďte objednávku na příští rok .

V sobotu 5. ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka. Ve Rtyni však chybí  koledníci a vedoucí skupinek. Naléhavě prosíme všechny, kteří se mohou zapojit, aby se co nejdříve přihlásili u p. Josefa Urbana.Vedoucí skupinky by měl být starší 15 let, tři koledníci představující Tři krále mohou být i malé děti ( kostýmy nejsou nutné, ale důležitá je snaha zapojit se do díla, které pomáhá potřebným. 

Pro děti : Na postranním oltáři si vyber si jednu postavičku nebo zvířátko. Obrázek pěkně vybarvíš a vystřihneš podle obrysu.         V neděli 23.12. přineseš vybarvený a vystřižený obrázek do kostela a umístíš na dětský farní Betlém.


Vánoce 2018 

23.12

ne

 

4. neděle

 adventní

 

8:30

 Rtyně v P.

 

10:30

 M. Svatoňovice

 

24.12

PO

Štědrý den

22:00

 M. Svatoňovice

 

24:00

 Rtyně v P.

 

25.12

ÚT

Slavnost Narození

Páně

8:30

 Rtyně v P.

 

10:30

 M. Svatoňovice

 

 

17: 00

 -  KONCERT  - Rtyně v P.

26.12.

ST

sv. Štěpán

8:30

 Rtyně v P.

 

10:30

 M. Svatoňovice

 

27.12

čt

sv. Jan Evangelista

 

 

 

28.12.

sv. Betlémské děti, mučedníci

 

 

 

29.12.

so

sv. Tomáš

 Becket

18.00

 Bohdašín

 

30.12

ne

Svátek

 Svaté rodiny

 

8:30

 Rtyně v P.

 

10:30

 M. Svatoňovice

 

31..12.

PO

sv. Silvestr Poděkování

za rok 2018

16:00

  M. Svatoňovice

 

18:00

  Rtyně v P.

 

1.1.

2019

ÚT

Slavnost

Matky Boží

Panny Marie

8:30

 Rtyně v P.

 

10:30

 M. Svatoňovice

 

 

Tříkrálová sbírka 2019 - sobota 5. ledna

 

Pouť do Petrovic - Kaple sv. Tří Králů bude v neděli 6. ledna - 14.00  bohoslužba slova

 

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze