Aktuální oznámení na konci bohoslužeb

Požehnané a světlem naděje prozářené Velikonoce! 


ne

14.4.

Květná neděle

Svěcení ratolestí

8:30

 Rtyně v P.

za rodiče a za rodinu Pelánovu

   a Lapuníkovu

10:30

 M. Svatoňovice

za papeže Františka a všechny kněze

po

15.4.

pondělí

Svatého týdne

 

 

 

út

16.4.

úterý

Svatého týdne

18:00

M. Svatoňovice

za farníky

st

174.

středa

Svatého týdne

18:00

 Rtyně v P.

za dobrý úmysl

čt

18.4.

Zelený čtvrtek

16:00

 Rtyně v P.

za zemřelé kněze, kteří působili v našich farnostech

18:00

 M. Svatoňovice

za kněze

19.4.

Velký pátek

Den přísného

postu

16:00

 M. Svatoňovice

 Obřady Velkého pátku 

18:00

 Rtyně v P.

20:00

 M. Svatoňovice - Křížová cesta v Mariánském sadu

so

20.4..

Bílá sobota

Na bohoslužbu

 si přineste

 svíce

 9:00 - 17:00  Rtyně v P.  - Celodenní adorace u Božího hrobu

 9:00 - 16:00 M. Svatoňovice -  Celodenní adorace u Božího hrobu

18:00

 Rtyně v P.

za živé i zemřelé členy rodiny Bednářovy

  a Rubáčkovy

20:30

 M. Svatoňovice

za Jaroslava Suchánka celý rod

ne

21.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Po mši sv.

 žehnání pokrmů

8:30

 Rtyně v P.

za dobrý úmysl

10:30

 M. Svatoňovice

za umírající a duše v očistci

17:00

 M. Svatoňovice -  Velikonoční koncert

po

224

Pondělí velikonočního oktávu

8:30

 Rtyně v P.

za Františku Nývltovou a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za kmotřence Terezku, Lucii a Šimona

18:00

 Bohdašín

 

Svátost smíření – sv. zpověď

M. Svatoňovice: úterý před mší sv. ( na požádání i po mši sv. )

Rtyně v P. : středa před mší sv. ( na požádání i po mši sv. )

            Vzhledem k duplikaci obřadů Sv. týdne ( M. Svatoňovice  a Rtyně v P. )

            a z časových důvodů  nebude ve čtvrtek, v  pátek a v sobotu příležitost

            ke  svát. smíření ( sv. zpovědi )

- Rtyně :  neděle a pondělí před  mší sv.

- M. Svatoňovice :  neděle a pondělí před mši sv. 

Katolický týdeník - nabízí přílohu o díle Mary's Melas

Úmysly na mše sv. v dalším čtvrtletí si můžete zapsat v sakristii

 M. Svatoňovice : sbírka o velikonocích bude určena na pořízení nového ozvučení kostela

M. Svatoňovice - poděkování za úklid kostela

Rtyně v P. - poděkování za dary na misie

Křížová cesta v Mariánském sadu -  M. Svatoňovice  -  Velký pátek ve 20:00

Účastníci se shromáždí u vstupní brány. Každý  si vezme s sebou svítilnu nebo lucernu.  Doporučujeme vhodnou obuv do obtížného terénu. Účast  na vlastní nebezpečí.  V případě nepříznivého počasí se bude konat adorace v kostele.

Výuka náboženství v příštím týdnu neubude

 Zapište se, prosíme, do seznamu adorace u Božího hrobu během Bílé soboty.

Rozpis čtení na Bílou sobotu a pašije jsou v sakristii

 

 

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze