Aktuální program týdne a  ohlášení na konci nedělních bohoslužeb

Ve čtvrtek 10. srpna 2017 v 18 hodin bude v Batňovicích v kostele sv. Bartoloměje
  sloužena mše sv. za P. Stanislava Hlínu k 100. výročí jeho úmrtí.
 Poté bude následovat posvěcení obnoveného hrobu a pomníku.
V Malých Svatoňovicích mše sv. nebude !

 

16.7.

ne

15. neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za Jaroslava Suchánka, rodiče

   a sourozence

10:30

 M. Svatoňovice

za dar zdraví v rodině

17.7.

po

sv. Česlav

a Hyacint

 

 

 

18.7.

út

sv. Emilián

 

 

 

19.7.

st

sv. Makrina

 

 

 

20.7.

čt

sv. Eliáš

18:00

 M. Svatoňovice

za Boží ochranu na zahraniční cestě

21.7.

sv. Vavřinec

 z Brindisi

18:00

 Rtyně v P.

za Kristýnu Škodovou a celý rod

22.7.

so

sv. Marie 

Magdaléna

 

 

 

18:00

 Bohdašín

 

23.7.

ne

16. neděle

 v mezidobí

8:30

 Rtyně v P. 

za  Radku Jasanskou a celý rod

10:30

 M. Svatoňovice

za rodinu Zimovu a rodiče z obojí strany

 

Svátost smíření - sv. zpověď :

M. Svatoňovice : před mší sv. čtvrtek, neděle /  po mši sv.: čtvrtek

Rtyně : před mší sv, pátek, neděle / po mši sv. pátek

Modlitba za celostátní setkání mládeže - lístek je na stolku.

Diecézní kalendář na r. 2018, cena  65 Kč.

 
 
 přehled akcí, událostí, poutí a bohoslužeb
 

přehled poutí
 

 
 královéhradecká
 diecéze


350 let od narození kněžny
rozené Kolowrat -Liebstenské

Zemřel P. Václav Hušek

V Malých Svatoňovicích a ve Rtyni v Podkrkonoší působil od 1. 4. 1989 do 1. 8. 1991. Zemřel v den Slavnosti vzkříšení Páně 16.4. 2017. Pohřeb se konal v pátek 21. dubna 2017  v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Hradci Králové.  Více ... 
Ċ
Lad Ho,
9. 7. 2017 11:47
Ċ
Lad Ho,
3. 5. 2017 13:25
Ċ
Lad Ho,
17. 4. 2017 15:42